Hae hyvinvointia luonnosta

26.05.2016

Suomen ympäristökeskuksen, Tapio Oy;n ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen kampanja “Iloa luonnosta” tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveyshyötyjä ja aineettomia ekosysteemipalveluita. Luonto virkistää mieltä, lievittää stressiä, vähentää allergioita ja vahvistaa ihmisen terveyttä. Ihmiset voivat paremmin ja elävät pidempään, jos heillä on mahdollisuus ulkoilla luonnossa. Hyötyjä pidetään kuitenkin monesti niin itsestään selvinä, että niiden suurta merkitystä kansanterveydelle ja -taloudelle ei huomata.

Suomalaisten mielipaikkoja ovat metsät ja luonnontilaiset alueet, liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvät viheralueet sekä ranta-alueet, joissa oleskelun koetaan parhaiten rauhoittavan ja irrottavan arjen huolista. Vapaa-ajan asunnon tuoman säännöllisen luontokontaktin on todettu alentavan miesten todennäköisyyttä ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen ja pienentävän tilastollista kuolemanriskiä.

Maaseudun luonto tarjoaa hyvän mahdollisuuden vastata yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Kansanterveys kohenee ja terveydenhuollon kustannuksia säästyy, kun suomalaisia innostetaan liikkeelle luontoon!

“Iloa luonnosta”-kampanja on mukana Kevätmessuilla Helsingin messukeskuksessa  7.-10.4.2016.

Lisätietoja kampanjasta, jossa myös Visit Finland on mukana, löytyy täältä.