FCB;n sosiaalisen median kanavat

27.10.2015

Syksyn aikana on avattu Twitter ja LinkedIn tilit FCB:lle. Löydät meidät Twitteristä @FinlandFCB ja #FinlandConventionBureau, sekä LinkedInistä Finland Convention Bureau nimellä. Näitten SOME tilien kautta kerrotaan Suomen Meetings Industyn uutisia mutta myös enenevässä määrin kertoa Suomen eri alojen innovaatiosta ja tutkimuksesta.