Euroopan matkailu hyvässä vedossa

27.02.2014

Euroopan matkailualalla voidaan olla tyytyväisiä. Tuoreimpien Maailman matkailujärjestön UNWTOn tilastojen mukaan Eurooppaan saapui viime vuonna 563 miljoonaa vierailijaa eli 29 miljoonaa edellisvuotta enemmän. 5,4 prosentin kasvu oli huomattavasti enemmän kuin vuoden alussa ennustetut kolme prosenttia.

Myös kuluvalle vuodelle voidaan odottaa 3-4 prosentin kasvua Euroopan kansainvälisissä saapumissa. Ratkaisevaa kasvun jatkumiselle on Euroopan sisäisten markkinoiden kehitys, sekä matkailijoiden viipymä ja lomabudjetti. Kuluttajat ovat edelleen hyvin kustannustietoisia mikä näkyy lyhyempien lomien suosiossa. Saapumiset ovat kasvaneet yöpymisiä enemmän.

Suurten lähtömarkkinoiden kuten Ranskan ja Iso-Britannian talouksien elpyminen antaa niin ikään aihetta optimismiin. Euroopalle tärkeän Yhdysvaltojen talouskasvun odotetaan kiihdyttävän matkailua myös vanhalle mantereelle.

Kiinalaisten ulkomaanmatkailu on kasvanut nopeasti huolimatta talouskasvun hidastumisesta. Vahvistuva valuutta tuottaa merkittäviä saapumisten ja yöpymisten kasvulukuja käytännössä jokaiseen Euroopan maahan. Kiinalaisten yöpymisten viipymä on myös pidentynyt, mikä näkyy suomalaissakin tilastoissa.

Venäjän odotetaan jatkavan edelleen asemansa vahvistamista merkittävänä lähtömaana, vaikka merkkejä talouskasvun hidastumisesta on nähtävillä.

Vaikka muutamilla kehittyvillä lähtömarkkinoilla on selkeitä taloudellisia riskejä, takaa keskiluokan kasvava ostovoima ja matkustamisen helpottuminen matkailun kasvun jatkumisen. Kasvavan keskiluokan matkailutottumukset myös muuttuvat entistä itsenäisemmiksi.

Matkailutulojen uskotaan kehittyvän samassa tahdissa saapumisten kanssa, sillä yhä useampi kohdemaa tavoittelee luksussegmenttiä kuten golf, spa & wellness tai viini & gourmet -matkailijoita.

Matkailun edistämiskeskuksen painopistemaat olivat matkailutulojen kasvun kehityksen kärjessä. Kiinasta tuli 2012 kansainvälisellä matkailukulutuksella mitaten maailman suurin lähtömaa 102 miljardilla US-dollarilla.

Viime vuoden tammi-syyskuussa kiinalaisten kansainvälinen matkailukulutus kasvoi 28 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pidemmällä aikavälillä kiinalaisen keskiluokan matkailusta tulee massa-aktiviteettia, mikä laskee keskimääräistä kulutusta.

Venäjä on noussut matkailukulutuksella mitaten 12:sta tärkeimmästä lähtömaasta vuonna 2000 sijalle viisi vuonna 2012. Venäläisten matkailukulutus kasvoi edelleen voimakkaasti. Viime vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 26 prosenttia.

Suomi menestyi muihin Euroopan kohteisiin nähden erinomaisesti Japanin, Kiinan ja Iso-Britannian markkinoilla. Yöpymisten suhteellinen kasvuvauhti Suomeen näistä kohteista oli Euroopan parhaimpia.

Suomen matkailun kehitys tänä vuonna riippuu ennen kaikkea suurimman lähtömaamme Venäjän ulkomaanmatkailun kehityksestä: säilyykö mielenkiinto Suomea kohtaan matkailu- ja ostosmaana edelleen korkealla tasolla.

Euroopan matkailukomission ETC:n asiantuntijat nostavat matkailu- ja ilmailualan yhteistyön kriittiseksi menestystekijäksi. Uusien reittien avaaminen ja lentoyhteyksien koordinointi on hyödyttänyt viime vuonna mm. Portugalia, Maltaa ja Kroatiaa.

Vastakkaisena esimerkkinä mainitaan Viro ja Suomi. Reittien lopettamisella Saksaan ja Iso-Britanniaan oli välittömiä vaikutuksia Viron matkailuun. Finnairin strategialla keskittyä Aasiaan on puolestaan ETC:n arvion mukaan ollut samankaltaisia vaikutuksia Suomen avainmarkkinoilla keski-Euroopassa.

Euroopan matkailu palautui kriisiä edeltävälle tasolle

Euroopan matkailu on elpynyt hyvin vuoden 2007 kriisistä. Kansainväliset saapumiset ovat nyt keskimäärin 14 prosenttia kriisivuotta korkeammalla ja vain neljä prosenttia alhaisemmalla tasolla mitä olisi ollut ilman kriisiä.

Kehityksen kärjessä loistaa Baltian maiden kolmikko, joiden yöpymiset ovat 35-48 % kriisivuotta korkeammalla. Myös Venäjä on kasvattanut saapumisiaan. Lähialueillamme onkin nopeasti kehittyviä kohdemaita, joihin suuntautuva kiinnostus kaukomarkkinoilla voi hyödyntää Suomeakin.

Suomi ja Ruotsi ovat myös onnistuneet kasvattamaan kansainvälisten saapumisten määriään, kun taas Norja ja Tanska ovat pitkälti polkeneet paikoillaan vuoden 2007 tasolla.

Kriisistä selviytymiseen ovat vaikuttaneet ETC:n arvion mukaan kolme tekijää: Euroopan sisäinen kysyntä, Euroopan vetovoima kaukomarkkinoilla sekä agressiivinen hintakilpailu kustannustietoisten matkailijoiden houkuttelemiseksi.

Kaksi ensimmäistä tekijää tulevat ratkaisemaan menestymisemme myös jatkossa.

 

Lähteet: UNWTO Tourism Barometer, tammikuu 2014. ETC:n Trends & Prospects Q4/2014.

KW 27.2.2014