Esineiden internet lupaa sujuvampaa ja elämyksellisempää matkailua

26.04.2016

Esineiden internetillä (Internet of Things, IoT) tarkoitetaan älykkäitä, toisiinsa kytkeytyviä laitteita ja sijaintiteknologiaa sekä ohjelmistoja, jotka pystyvät käsittelemään suuria määriä dataa ja hakemaan siitä kuhunkin kokemuksen hetkeen soveltuvimman tiedon. Mobiili-ilmoituspommituksen sijaan IoT-infrastruktuuri tunnistaa yksilöitä ja ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon heidän silloiset toiveensa ja tarpeensa, esimerkiksi ennakoimalla ongelmakohtia ja ehdottamalla niihin ratkaisuja jo etukäteen.

Parin edellisvuoden aikana matkailualalla on siirrytty esineiden internetin visioinnista käytännön sovelluksiin niin tukipalveluissa kuin asiakasrajapinnassakin. Lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat hyödyntäneet eturintamassa uutta teknologiaa mm. lentokoneiden moottoreiden kunnossapidon valvonnassa ja terminaaliasiakkaiden seurannassa. Myös teemapuistot ja hotellit ovat monitoroineet teknologian avulla asiakasvirtojaan sekä kehittäneet palveluitaan aina yksilöllisten sisältöjen tuottamisesta avaimettomiin huoneisiin.

IoT:n kasvu yhdistettynä kaupunkien avoimen datan alustoihin tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden saada reaaliajassa tietoa esimerkiksi julkisesta liikenteestä, nähtävyyksistä, tapahtumista tai ravintoloista käyttämällä sitä varten suunniteltua mobiilisovellusta. Puhutaan älykkäistä kaupungeista (smart cities), joissa on eri paikkoihin asennettuja sensoreita, ja esimerkiksi osoittamalla puhelimellaan tiettyyn suuntaan matkailija saa lisätietoa kyseisen kohteen, vaikkapa hotellin, palveluista.

Tällä hetkellä puhelimeen on ladattavissa erillisiä mobiilisovelluksia lähiseudun ravintolatarjonnasta pyörän parkkeeraukseen. Tulevaisuudessa dataa voidaan yhdistää eri lähteistä ja haarukoida sieltä mm. paikkatietoon perustuen kaikki saatavilla oleva tieto käyttökelpoiseksi informaatioksi. Teknologia antaa yrityksille mahdollisuuden olla asiakkaan tavoitettavissa oikea-aikaisesti. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään markkinoinnista, vaan myös matkailijoiden arviot nivoutuvat osaksi avointa dataa ja siten tulevaisuuden matkailijoiden elämyksiä.

Matkailualan yrityksillä on kovat paineet tuottaa yhä parempia palveluita entistä edullisemmin tuotantokustannuksin, jolloin odotukset myös esineiden internetin tulevaisuudessa suomien mahdollisuuksien osalta ovat suuret. Teknologian avulla asiakkaalle voidaan tarjota paitsi saumattomampi matkailukokemus myös vaikuttavampia elämyksiä yhä kustannustehokkaammin. Ennen kuin IoT voidaan ottaa laajemmin käyttöön, on kuitenkin ratkaistava vielä joitakin avoimia kysymyksiä liittyen mm. massiivisten tietomäärien säilyttämiseen, yksilöiden tietosuojaan sekä tietoalustojen ja -järjestelmien standardointiin, jotta ne voisivat toimia saumattomasti yhdessä.


Lähteet:

Skift: Travel Industry Leads Internet of Things Spending and More Digital Travel Marketing News

Skift: How the Rise of Smart Cities is Impacting Travel and Tourism

Benelux Blog: IoT for Travel: When Will the Wave Hit Our Shores?