Toimenpiteet vaihtelevat markkinoiden mukaan

Toiminnan painopiste on matkailumaakuvan markkinoinnissa ja sitä tukevassa tuotemarkkinoinnissa. Painopistettä siirretään pikku hiljaa Euroopasta Aasiaan, pääosin Kiinaan ja osittain Japaniin Venäjän ollessa kuitenkin edelleen tärkeä ja keskeinen markkina-alue.

Kaikessa markkinoinnissa korostuvat Visit Finland -kanavat, joista tärkeimpänä on oma verkkopalvelu visitfinland.com. Tämän lisäksi Visit Finland on läsnä keskeisissä sosiaalisen median kanavissa tavoitteena laadukkaan ja elämyksellisen sisällön tarjoaminen loppukuluttajalle.

Kampanjoissa Visit Finland on vahvasti läsnä online-medioissa. Tätä tuetaan off-line toimenpiteillä.

PR ja mediatyöhön panostetaan edelleen sekä mediavierailujen että tapahtumien muodossa.

B2B-tapahtumat ja tutustumismatkat ovat neljäs tärkeä osa markkinointia. Visit Finland osallistuu tärkeimmille ammattilaismessuille Euroopassa. Näitä ovat mm. ITB, IMEX, WTM ja EIBTM. Lisäksi Visit Finland järjestää B2B-tapahtumia joko Suomessa tai kohdemarkkinoilla. B2B-toimenpiteet, tutustumismatkat ja tuotemarkkinointikampanjat toteutetaan yhteistyössä elinkeinon kanssa. Visit Finland tekee myös maakohtaisia myynninedistämistoimia.

MEKin markkinointitoimenpiteet

Markkinointitoimenpiteiden jakautuminen panostuksen mukaan

Toimenpiteet tarkempine kuvauksineen, yhteys- ja osallistumistietoineen löytyvät Toimenpiteet maittain –sivuilta.

20.8.2015