avoimet ja maailmaa nähneet matkailijat ovat valmiimpia valitsemaan suomen 

Visit Finlandin ydinkohderyhmä koostuu noin 15 prosentista maailman matkailevaa väestöä. Matkustaminen Suomen kaltaiseen maahan vetoaa kohderyhmän arvo- ja asennemaailmaan. Tätä ryhmää kutsutaan nimellä ”Modernit humanistit”. He ovat jo kertaalleen nähneet maailman metropolit ja ovat avoimia uusille elämyksille ja itsensä kehittämiselle. He arvostavat ennen kaikkea elämisen laatua ja vastuullisuutta. Lisäksi heiltä löytyy rahaa.

mohu_nainen_300x212

Lue lisää Modernit humanistit -tutkimuksesta.

Järjestökokousten ja -kongressien markkinoinnin pääkohderyhmät ovat kansainväliset, tieteelliset yhteisöt tai järjestöt, niiden suomalaiset jäsenet ja päätöksentekijät sekä kongressijärjestelyistä päättävät toimijat ulkomailla. Yrityskokousten ja -tapahtumien kohderyhmänä ovat incentive-talot ja matkatoimistojen incentive-osastot.

29.4.2016