Venäjä & IVY


Miksi tämä markkina?

 •  Venäjä on Suomen matkailun suurin ja tärkein lähtömarkkina.
  • eniten yöpymisiä
  • eniten rajanylityksiä
  • venäläiset käyttävät eniten rahaa
 • Venäläiset matkustavat Suomeen ympäri vuoden.
 • Venäläiset matkustavat myös sellaisiin vähemmän tunnettuihin maaseutukohteisiin, jotka eivät vielä ole niin suosittuja muista maista tulevien matkailijoiden keskuudessa, esimerkiksi itäiseen Järvi-Suomeen.
 •  Suuri kasvupotentiaali seuraavan vuosikymmenen aikana. Venäläiset ovat uskollisia asiakkaita, jotka palaavat Suomeen yhä uudestaan.
 • Yhä useampi venäläinen varaa Suomen matkansa itse verkosta, joten se on suomalaisille yrityksille hyvä mahdollisuus kasvattaa myyntiään.
 • On kuitenkin muistettava, että Venäjän markkina on hyvin riippuvainen ruplan kurssista ja maailmanpoliittisesta tilanteesta: markkinatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti.     

 


Kilpailukenttä

Kesällä Suomi kilpailee Venäjällä samantyyppisen tuotetarjonnan osalta lähinnä muiden Pohjoismaiden ja Baltian kanssa. Suomella on kuitenkin maantieteellinen etulyöntiasema, joten suurin osa niistä matkailijoista, jotka menevät muihin Pohjoismaihin, tulevat automaattisesti käyneeksi myös Suomessa. Sijaintinsa ja venäläisille sopivan tuotteensa ansiosta Suomen asema kilpailijoihinsa verrattuna on varsinkin Pietarissa huomattavan edullinen. Suomeen on hyvin helppo tulla ja lyhytlomien osalta maamme nauttiikin jakamatonta suosiota pietarilaisten keskuudessa. Mökkilomasegmentissä Suomella ei ole vakavasti otettavaa kilpailijaa. Mökkiloma Suomessa onkin venäläisten paljon rakastama kesätuote.

Moskovassa tilanne poikkeaa jonkin verran Pietarista. Moskovasta katsottuna Suomi on tasavertaisempi kilpailijoihinsa nähden. Myös matkanjärjestäjät tarjoavat Moskovassa muita Pohjoismaita tasavertaisemmin Suomen kanssa. Kuitenkin maantieteellinen läheisyys ja suora junayhteys Suomeen ovat maamme valttikortteja myös Moskovassa.

Muut Pohjoismaat ovat Suomeen verrattuna monelle venäläisille vielä uutuuskohteita, joten niiden uutuusarvo on eräänlainen vahvuus. Varsinkin Norjalla on käytettävissään huomattavan suuret markkinointiresurssit Venäjällä ja kaksi toimistoa Pietarissa ja Moskovassa. Norja tekee aktiivista markkinointityötä niin kuluttaja-, matkanjärjestäjä- kuin mediasegmentillä. Kalastustuotteen osalta Norjan merikalastus on houkuttelevampi vaihtoehto monelle kalastusmatkailijalle kuin Suomen järvikalastus. Sen sijaan kalastus mökkiloman yhteydessä on Suomen vahvuus. Muutamat matkanjärjestäjät järjestävät kesällä Moskovasta suoria charterohjelmia Norjaan. Chartereilla viedään Suomen ohi niitä matkailijoita, jotka tekevät Pohjoismaiden kiertomatkoja busseilla. Norjan maine kalliina maana hillitsee kuitenkin omalta osaltaan maan matkailutuotteen kysyntää.

Ruotsi tarjoaa lähinnä mielenkiintoista kaupunki- ja risteilytuotetta. Ruotsin markkinointitoimenpiteet kohdistuvat ennen kaikkea matkanjärjestäjäkenttään ja mediaan, jossakin määrin Ruotsi tekee myös suoraa kuluttajamarkkinointia varsinkin Pietarissa.

Baltian maat ovat hintatasoltaan edullisempi vaihtoehto kuin Suomi. Baltian maat tarjoavat esim. perhe- ja kylpylätuotteensa osalta vaihtoehdon Suomelle. Myös venäjänkielinen palvelu on ko. maissa huomattavasti parempaa kuin Suomessa.

Suomi nauttii edelleen kuitenkin huomattavan aikaisin aloitetun aktiivisen markkinoinnin tuloksista. Suomi on sekä matkanjärjestäjille itse matkaan lähteville venäläisille huomattavasti tutumpi kohde kuin kilpailijamaamme ja sijaintimme ansiosta Suomella on ylivoimainen etulyöntiasema pohjoismaisiin kilpailijoihin verrattuna. Vuonna 2014 venäläiset tekivät Venäjän tilastokeskuksen Rosstatin mukaan Suomeen 4,8 milj. matkaa. Ruotsiin matkoja tehtiin 90 500 ja Norjaan 78 000.

Tuotteet

Mökkituote perheen kanssa, perhekohteet, ostokset, kalastus, lyhytloma kaupungeissa ja kylpylöissä.

Paras markkinointikeino Venäjällä on edelleen tyytyväinen asiakas kohteessa. Venäläinen kertoo takuuvarmasti lomakokemuksistansa laajalle tuttava- ja sukulaisjoukolle, jotka luottavat ennemmin luotettavaan lähteeseen, kuin mainosmaailman informaatioon. Tieto leviää nykyisin yhä enemmän myös sosiaalisessa mediassa.

Venäläiset rakastavat alennuksia ja bonuksia. Uutena vuotena Suomessa vierailee valtava määrä venäläisiä. Varsinkin niiden talvikohteiden, jotka kaipaavat lisää asiakkaita kesällä kannattaisi käyttää tilanne hyväkseen ja ensinnäkin markkinoida kesätuotettansa tälle kohderyhmälle ja tarjota paikalla oleville vieraille houkutteleva tarjous ”Kesämatka kohteessamme johonkin tiettyyn päivään mennessä varattuna 30 % alennuksella tätä kuponkia vastaan”. (Huom! Alennuksen on oltava aito, ei vedätystä!)

Kohderyhmät

25 – 55 keskiluokka, jonka tulot ovat niin suuret, että heillä ylipäätään on mahdollisuus matkustaa ulkomaille. Venäjällä varallisuus on keskittynyt suuriin kaupunkeihin, Moskova etunenässä. Tilastot esim. keskipalkasta (Moskovassa 43 000 ruplaa/kk) ovat kuitenkin hyvin harhaanjohtavia, sillä tuloerot ovat valtavat. Suurin osa tavallisista moskovalaisistakaan ei pysty tulotasonsa niukkuuden takia lähtemään ulkomaan matkalle. Pietari, Moskova ja ennen uuden vuoden sesonkia Venäjän miljoonakaupungit Euroopan puoleisessa osassa, ovat kuitenkin kaikkein potentiaalisimmat markkinoinnin kohdealueet.

Venäläinen matkailija etsii lomallansa monipuolista tekemistä ja sellaisia elämyksiä, jotka antavat loman jälkeen mahdollisuuden kertoa ja kehua niistä omassa tuttavapiirissä. Matkan varausvaiheessa venäläinen matkailija pyrkii etsimään sellaisen vaihtoehdon, että hän kokee saavansa matkansa mahdollisimman edullisesti. Matkabudjettia säästetään kuitenkin reippaastikin varsinaiselle lomalle ja se käytetään kokonaisuudessaan. Kohteiden kannattaa huomioida tämä.

Vaihtoehtoja aktiviteeteista ja ostoksista on syytä olla paljon tarjolla, jotta venäläinen kokee tehneensä hyvän ostoksen, löytävänsä järkevän käyttökohteen lomabudjetille ja saavansa ennennäkemättömiä elämyksiä lomaltansa. Venäläisen matkailijan loma jatkuu pitkälle matkan jälkeen, kun hän jakaa kokemuksiaan ystävien, tuttujen ja sukulaisten kanssa. Paras markkinointikeino Venäjälle onkin edelleen tyytyväinen matkailija kohteessa, joka vie viestiä eteenpäin.

Vain 29 % venäläisistä puhuu englantia edes alkeistasolla. Venäjänkielisen palvelun tarjoaminen on takuuvarma tyytyväisyyttä lisäävä elementti. Venäläiselle asiakkaalle on hyvin tärkeää esittää lisäkysymyksiä palvelusta tai tuotteesta. Mikäli hän pystyy tekemään sen omalla äidinkielellään, on palvelun/tuotteen ostopäätös huomattavasti helpompi tehdä.

Katso lisää vinkkejä markkinointiin Venäjän markkinoille:
Year around travel from Russia to Finland – Best tips for success!

 


Venäläiset tekivät 3,1 miljoonaa matkaa Suomeen vuonna 2017

Tuoreessa Venäläiset matkailijat Suomessa 2017 -raportissa syvennytään tarkemmin Venäläisten matkailijaprofiileihin, mm. matkan tarkoitukseen, rahankäyttöön ja kiinnostuksen kohteisiin.

Lue lisää ja lataa tutkimus täältä >>


 

Ladattavat

Venäläiset matkailijat varasivat matkat edelleen viime tingassa

11.01.2019

Vuonna 2018 venäläiset matkailijat varasivat matkat edelleen viime tingassa, mutta kuluttivat pakettilomamatkoihin keskimäärin 10 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Matkojen online-varauspalvelu Travelata.ru on analysoinut johtavien venäläisten…

Lue lisää
Venäjällä ollaan entistä valmiimpia maksamaan elämyksistä  

14.12.2018

Vuonna 2018 venäläiset ovat valinneet yhä useammin luksustavaroiden sijaan matkat, elokuva- ja ravintolakäynnit sekä kylpylähoidot. Priority Pass’in tutkimuksen mukaan venäläiset pitävät tärkeänä sitä, että koettu…

Lue lisää
Venäläiset Matkailijat Suomessa 2017

07.12.2018

Venäläiset tekivät 3,1 miljoonaa matkaa Suomeen vuonna 2017. Lähes kaksi kolmesta oli ostosmatkoja ja alle viidennes lomamatkoja. Lue lisää raportista.

Lue lisää


Summer Cottage Koli