Matkailutoimijoiden ohjelmia

TripAdvisor GreenLeaders

 

 

 

  • TripAdvisor GreenLeaders Program on hotelleille ja aamiaismajoituskohteille myönnettävä todistus siitä, että ne ovat sitoutuneet vihreisiin tekoihin, kuten kierrättämiseen, vesitehokkuuteen ja vaihtoehtoisten energiamuotojen suosimiseen.
  • Majoituskohteet anovat merkkiä ja TripAdvisor hyväksyy kriteerien täyttyessä kohteen TripAdvisor GreenLeaders -ohjelmaan ja myöntää GreenLeader tai GreenPartner -merkin.
  • GreenLeaders-merkin saavat ovat saavuttaneet yhden neljästä tasosta: pronssi, hopea, kulta tai platina. Mitä korkeamman tason kohde on saavuttanut, sitä suurempi on kohteen panostus ekologisiin arvoihin.
  • GreenPartners-merkin saaneet ovat täyttäneet ohjelman minimivaatimukset ekologisuudessa. Näitä ovat ohjelma pyyhkeiden ja liinavaatteiden uusintakäyttöön, energiatehokkaiden lamppujen käyttö, energian käytön seuranta ja henkilökunnan ja asiakkaiden ohjeistus vihreisiin arvoihin.

Lisätietoja: tripadvisor.com/GreenLeaders

 

Green Tourism of Finland®

keke_green_tourism_finlandGreen Tourism of Finland®(GTF) on Suomessa toimiva PRH-rekisteröity yksityinen ympäristömerkki ja kestävän matkailun laatukriteeristö matkailuyrityksille. Yritykset sitoutuvat kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen ja oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa. Verkostoon pääsee mukaan hakuprosessin kautta täyttämällä GTF:n kestävän kehityksen kriteerit.

Lisätietoja: greentourism.fi

 

Responsible Travel

keke_resptravelcomResponsible Travel U.K. on maailman ensimmäinen ja laajin matkailuportaali, joka markkinoi ja myy vastuullisia ja ekologisia lomia. Yrityksellä on oma kriteeristö ja koulutusohjelma vastuulliseen matkailutoimintaan.

Lisätietoja: responsibletravel.com

 

 

 

Metsähallitus

Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet

Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyritykset allekirjoittavat periaatteiden noudattamisen tehdessään sopimuksen Metsähallituksen kanssa toimimisesta suojelualueilla.

Tutustu periaatteisiin tästä linkistä.

Metsähallituksella on myös opas Kestävä matkailu suojelualueilla – Opas matkailuyritykselle.

Lisätietoja: metsa.fi

 

Forum Anders Reisen

  • kkmy_forum_anders_reisen Saksalainen yhdistysmuotoinen kestävän matkailun verkosto ja matkanjärjestäjäportaali.
  • Yritykset ovat sitoutuneet kestävän matkailun noudattamiseen. Ympäristön suojeleminen, vieraan kulttuurin kunnioittaminen ja resurssien säästäminen ovat etusijalla.
  • Jäsenyyden ja sertifioinnin edellytyksenä kestävän kehityksen prosessin omaksuminen yrityksessä ja kriteerien täyttyminen.
  • Jäseniä noin 130, mukana myös suomalaisia.

Lisätietoja: forumandersreisen.de

15.5.2018