Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti 2018–2019

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä suurin globaali haaste maapallolla ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta valtioilta. Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä tavoite ja se on rakennerahastojen rahoituskauden yksi keskeinen sisältö kehittämishankkeille.

Ajankohtaista!!!

Kutsu seminaariin: Suomi kestävän matkailun kärkimaiden joukkoon! 31.10.-1.11.2018 Mikkeli

Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projektin tavoitteena on viedä Suomen matkailuelinkeinon kestävän matkailun osaaminen ja toimintatavat askeleen edelle kilpailijamaiden tasoa ja luoda siten Suomesta yksi kestävän matkailun kärkimaista. Huomiota kiinnitetään kestävyyden kaikkiin osa-alueisiin eli ympäristöllisiin, sosio-kulttuurisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin

Seminaarissa nostetaan esille matkailun kestävyyden haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja. Seminaari järjestävät Visit Finland ja XAMK yhteistyössä. Projektin toimenpiteiden päivityksen lisäksi seminaarissa kuulemma muun muassa Joutsenmerkin ja Green Keyn puheenvuorot konkreettisista vastuullisuusteoista, Etelä-Savon maakuntaliiton ajatuksia alueiden kehityksestä, elinvoimasta ja matkailusta, sekä matkailuyritysnäkökulmaa kestävän matkailun merkityksestä

Tilaisuus on osallistujille maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen 24.10 mennessä. Osallistua voi joko molempiin päiviin tai vain toiseen. Puheenvuoroja on mahdollisuus seurata myös webinaarina, johon tulee myös ilmoittautua alla olevan linkin kautta.

Seminaarin ohjelman ja ilmoittautumislinkin löydät täältä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/future-challenges-in-hospitality/

Tervetuloa!

Kestävä matkailu osana Suomen arktista politiikkaa

Vuonna 2016 Suomen hallitus täsmensi Suomen arktisen politiikan tavoitteita arktisen alueen kehityksestä ja Suomen arktisesta roolista linjaamalla kolme strategian painopistettä:

1. arktinen osaaminen
2. kestävä matkailu ja
3. infrastruktuurin ratkaisut.

Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti 2018–2019

Kestävän matkailun linjausta toteutetaan Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman avulla vuosina 2018–2019. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Business Finlandin Visit Finland -yksikkö Työ- ja elinkeino -ministeriön ohjauksessa.

Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti on osa hallituksen Matkailu 4.0-toimenpidekokonaisuutta, jossa kohdennettiin rahoitusta myös kestävän matkailun edistämiseen. Vuoden alussa käynnistyneessä projektissa toimenpiteet huomioivat ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen kestävyyden näkökulmat.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa suomalaisissa matkailuyrityksissä ja matkakohteissa, markkinoida Suomea kestävän kehityksen matkakohteena ja valtiona sekä ohjata Suomeen saapuvia matkailijoita ja Suomeen matkailijoita tuovia ulkomaisia matkanjärjestäjiä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.

 • Luoda Suomeen vastuullisuuden periaatteita noudattavia matkailudestinaatiota, jotka ovat taloudellisesti kestäviä, asiakaslähtöisiä, paikallisia yhteisöjä ja kulttuureita sekä arktista luontoympäristöä kunnioittavia kansainvälisen tason keskittymiä.
 • Vastuullisuuden osaaminen ja vastuullisen toimintatavan omaksuminen lisääntyvät matkailuyrityksissä ja destinaatioissa.
 • Suomen tunnettuus vastuullisena matkailun maana kasvaa.

Ulottamalla käytäntöjä kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistetaan tulevaisuudessakin alueiden elinkeinojen tasapainoinen kehitys, kannattava liiketoiminta sekä eri toimialojen kestävä rinnakkaiselo luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.

Toimenpiteet

Ohjelman toimenpiteet kattavat yritysten ja alueiden kestävän toiminnan edistämisen sekä matkailijoiden rohkaisemisen toimimaan vastuullisesti ja huomioimaan kaikki vastuullisuuden ulottuvuudet matkallaan Suomen herkässä luonnossa.

 • Selvitys kestävistä matkailuyrityksistä ja destinaatioista Suomessa.
 • Selvitys matkanjärjestäjien suhtautumisesta ympäristösertifiointeihin ja yritysten omiin kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä potentiaalisimpien jakelukanavien kartoitus.
 • Tiedotuskampanja vastuullisen matkailun merkityksestä nostaen esille hyödyt liiketoiminnassa sekä Suomen maakuvassa.
 • Vastuullisen matkailun ja vastuullisuusviestinnän koulutuskokonaisuus matkailuyrityksille ja destinaatioille.
 • Markkinointiviestintäkampanja matkailijoille: vastuullisuuden huomioiminen, erityisesti kulttuurisen kestävyyden aspektit.
 • Luodaan Sustainable Finland -kattomerkki benchmarkaten Norjan mallia ja toteutetaan merkin lanseeraus ja markkinointi.
 • Toteutetaan arktinen vastuullinen Suomi –markkinointikampanja kohdemarkkinoilla.
 • Koulutetaan matkanjärjestäjiä tuntemaan paremmin kestävän kehityksen kärkikohteet ja Suomen vahvuudet kestävän kehityksen mallimaana tutustumismatkojen ja digitaalisen materiaalin avulla.
 • Järjestetään mediamatkoja kärkikohteisiin ja pyritään vaikuttamaan mielikuvaan Suomesta yhtenä maailman johtavista kestävän kehityksen kohteista.
19.10.2018