Jouni Ortju

READY STEADY GO -TASOT

Haamuasiointi – Mystery Shopping

Mystery Shopping -menetelmässä tutkija havainnoi osto- tai palvelutilannetta esimerkiksi myymälässä, hotellissa, ravintolassa.

Kohderyhmä
Palvelu- ja matkailualan yritykset.

Toteutusaika ympäri vuoden

Toteutuspaikka
Ympäri Suomen, yksityiskohtaisempi paikka sovitaan aina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

Toteutustapa
Yhteydenotto (puhelin, sähköposti, kotisivut), asiakaskäynti, palautteen anto.

Palvelukielet: suomi

Kuvaus
Haamuasioija ottaa yritykseen yhteyttä sovitulla tavalla ja käy yrityksessä asiakkaana. Hän tekee havaintoja kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Asiat kirjataan raportin muotoon.

Haamuasioinnin tavoite
Haamuasioinnin avulla asiakasyritys saa ammattilaisen arvion toiminnoistaan, tiloistaan, palveluistaan ja tarvittaessa tuotteistaan. Havaintojen pohjalta asiakasyritykselle annetaan kehittämisehdotuksia kirjallisen raportin muodossa.

Mitä hintaan sisältyy
Asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla etukäteen toteutettava yhteydenotto yritykseen, asiakaskäynti ja tähän liittyvä havainnointi (tilat, palvelut, tuotteet) sekä kirjallinen raportointi kehittämisehdotuksineen.

Hintaan ei sisälly
Haamuasioijan matka- ja tarvittaessa majoituskustannukset sekä päivärahat. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

 

Lisätiedot:

Jouni Ortju
yrittäjä, toimitusjohtaja
Laatukoulutus
jouni.ortju@laatukoulutus.fi
puh. 050-917 8688
www.laatukoulutus.fi