Eija Raasakka

STEADY-TASO

Matkailuyrityksen turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta, 1 pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa käsitellään turvallisuusjohtamista osana yrityksesi päivittäisjohtamista huomioiden lakisääteiset velvoitteet ja asiakkaan kokonaisvaltainen turvallisuuden arvoketju. Työpajassa käytetään erityisesti matkailuyrityksen riskienhallintaan ja omavalvontaan kehitettyjä työkaluja.

Matkailualueen turvallisuussuunnitelma ja kriisinhallinta, 1 pv

Käytännönläheinen työpaja, aiheinaan matkailualueen turvallisuussuunnitelman tavoitteet, tarkoitus ja prosessi; alueen turvallisuusverkoston toimijat, roolit ja vastuut; kriisinhallinta ja kriisiviestintä. Esimerkkejä matkailualueiden turvallisuussuunnitelmista ja yhteisistä ohjeistuksista. Työpajaan toivotaan osallistujia matkailun alueorganisaatiosta, matkailuryityksistä ja kunnasta sekä edustus paikallisesta pelastuslaitoksesta ja poliisista.

 

Lisätiedot:

Yli 30 vuoden kokemus matkailualan työ- ja koulutustehtävistä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeisimmän 10 vuoden ajan erikoistunut matkailun turvallisuuden kehittämiseen mm. johtamalla tiimiä, jossa Lappiin on kehitetty Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä työkaluineen.

Eija Raasakka
Projektipäällikkö
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti,
Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
eija.raasakka@lapinamk.fi
040 7098160
www.lapinamk.fi