Matkailu 4.0 sysää lisää vauhtia matkailuteollisuuteen

Viime vuonna koettu ennennäkemätön mediahuomio ja kärkisijoitukset kiinnostavimpien matkakohteiden listauksissa kiinnittivät katseet Suomeen ja saivat monet pohtimaan Suomea mahdollisena matkakohteena – kenties ensimmäistä kertaa elämässään. Sitä mukaa kun kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut on myös uskomme omiin mahdollisuuksiimme kasvanut. Minusta tämä on juuri päättyneen juhlavuoden suurin saavutus!

Matkailun menestys on herättänyt koko Suomen ja koko toimialan yhteinen intressi onkin varmistaa, että matkailu Suomeen jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Keinot ovat selvät: entistä enemmän myyntiä ja markkinointia maailmalla, jottei Suomi unohdu, sekä toimintaympäristön ja tarjonnan kehittämistä täällä Suomessa, jotta syitä tulla Suomeen on entistä enemmän.

Matkailun merkitys talouskasvulle ja työllisyydelle tunnistettu

Näihin keinoihin uskotaan onneksi myös valtiovallan päättävissä elimissä. Hallitus myönsi kevään 2017 puoliväliriihessä matkailulle 16 miljoonan euron lisärahoituksen vuosille 2018 ja 2019. Tämä Matkailu 4.0 -ohjelmaksi kutsuttu lisäpanostus on kohdennettu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen:

  1. Taotaan kun rauta on kuumaa – Suomen saaman huomion realisointi matkailutuloksi
  2. Matkailun digiloikka: osaamisesta ja toiminnasta Suomen kilpailuvaltti
  3. Lisää ympärivuotisuutta matkailun tuotetarjontaa ja palvelurakenteita kehittämällä

Näiden lisäksi matkailuteollisuuden kannattavuutta ja työllisyyttä pyritään parantamaan keventämällä alaa kurittavaa sääntelyä, esimerkiksi kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseja.

Taotaan kun rauta on kuumaa – Suomen saaman huomion realisointi matkailutuloksi

Koko 16 miljoonan euron Matkailu 4.0 -potista Visit Finlandin työstettäväksi annettiin reilun 11 miljoonan euron osuus. Pääosa lisärahoituksesta, 9 miljoonaa euroa, on osoitettu ensimmäiseen toimenpidekokonaisuuteen eli toimenpiteisiin, joilla pyritään varmistamaan viime vuoden aikana koetun Suomi-hypetyksen ja matkailun ripeän kasvun jatkuminen.

Yhteistyötä kotimaisen matkailuteollisuuden kanssa vahvistetaan suuralueittain niin, että lähivuosina meillä on neljä kohdemarkkinoilla tunnettua, vetovoimaista ja ympärivuotista matkailukohdetta: pääkaupunkiseutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikon ja saariston alue. Käytännön toimet kattavat alueittain koordinoidun tuotteistamisen, yhteisen myynninedistämisen ja markkinointinäkyvyyden Visit Finlandin kanavissa sekä moninaiset yhteiskampanjat matkanjärjestäjien, liikenneyhtiöiden ja OTA-kanavien kanssa.

Läsnäolo ja näkyvyys tärkeimmillä kohdemarkkinoilla on entistä vahvempaa. Lisärahoitus mahdollistaa myös uusien markkinoiden kartoittamisen ja avaamisen sekä ulkomaan verkoston vahvistamisen. Iso joukko uusia edustajia UK:sta, Italiasta, Hollannista, Intiasta ja Arabiemiirikunnista tutustui viime viikon Matka 2018 -messuilla Suomi-tarjontaan ja tuleviin yhteistyökumppaneihinsa. Heidän lisäkseen verkostoa täydennetään vielä USAssa, Japanissa sekä Espanjassa.

Matkailu 4.0. -hankkeesta saadaan vihdoin apua myös ulkomaisten investointien houkutteluun ja aktivoimiseen. Jo nyt osassa maata hätyytellään majoituskapasiteetin rajoja kuumimpina sesonkeina ja toisaalla taas kaivataan kipeästi kansainvälisiä toimijoita vetureiksi koko alueen kehittymiselle. Helmikuun alussa saamme tähän työhön vauhtia, kun täysipäiväisesti investointien edistämiseen keskittyvä henkilö aloittaa työnsä tiimissämme.

Matkailun digiloikka: osaamisesta ja toiminnasta Suomen kilpailuvaltti

Toinen toimenpidekokonaisuus on mittava listaus toimista, joiden avulla suomalaisen matkailuteollisuuden digitaalinen osaaminen ja palvelut nostetaan vähintään kilpailijamaiden tasolle ja mielellään pitkälle niiden edelle. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä yritysten, eri liikennemuotojen, viestintäpalveluiden, myyntialustojen ja julkisten toimijoiden kesken, sillä varoja tähän tuiki tärkeään teemaan myönnettiin yhteensä vain 800 000 euroa, joista Visit Finlandin hallinnoimaksi 250 000 euroa.

Visit Finlandin tehtävänä on auttaa digitalisaation edistymistä yritystasolla tarjoamalla valmennusta (VF Akatemiat) ja helpottamalla tuotteiden pääsyä sähköisiin kanaviin (MyStay, sähköiset manuaalit yms.). Osana pari viikkoa sitten toimintansa aloittanutta Business Finlandia näen kuitenkin mahdollisuutemme auttaa yrityksiä digitalisaation edistämisessä huomattavasti tätä laajemmin.

Lisää ympärivuotisuutta matkailun tuotetarjontaa ja palvelurakenteita kehittämäl

Kolmas toimenpidekokonaisuus tähtää kilpailukykymme vahvistamiseen. Matkailu 4.0 tarjoaa resursseja käynnistää palvelutarjooman kehittäminen hyödyntäen niitä teemoja, joissa Suomella on selvää kilpailuetua ja kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Etenkin Kiinassa lähestyvien olympialaisten nostattama kiinnostus talviurheilua kohtaan tarjoaa loistavia mahdollisuuksia suomalaisille urheiluopistoille, hiihtokeskuksille ja muille talviaktiviteetteja tarjoaville kohteille houkutella kiinalaisia matkailijoita Suomeen opettelemaan talvilajien hallintaa.

Koulutusmatkailu, jossa keskeisessä roolissa ovat mm. leirikoulut, on lisääntynyt eri puolilla Suomea jo useamman vuoden ajan. Kasvavaan kysyntään voidaan nyt vastata kehittämällä tuotetarjontaa ja yhteisiä myynninedistämis- ja markkinointitoimenpiteitä valituilla kohdemarkkinoilla.

Suomi on edelläkävijämaa monien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Turvallinen ja toimiva infrastruktuuri voisi houkutella ulkomaisia potilaita tulemaan Suomeen hoidettavaksi huomattavasti nykyistä enemmän, jos palvelumme olisivat maailmalla paremmin tunnettuja. Terveysmatkailun kehittämiseen osoitetulla rahoituksella voidaan nyt tarttua tähänkin mahdollisuuteen.

Matkailu 4.0 -hanke avittaa monen globaalin trendin aallonharjalle

Lisärahoituksella käynnistetään ja jatketaan toimenpiteitä niin ruokamatkailun, suomalaisten luksus-elämysten kuin kestävän matkailun edistämiseksi. Suomessa on hyviä, puhtaasta luonnosta ja rikkaasta alueellisesta ruokakulttuurista ammentavia ruokamatkailutuotteita, mutta laadukkaita matkailijoita palvelevia ruokaelämyksiä tarvitaan lisää.

Uudet markkinat kasvattavat luksus-elämysten kysyntää, mutta Suomi on vielä tuntematon high end-matkailukohteena. Meillä on kuitenkin erinomaiset edellytykset tarjota matkailijoille merkityksellisiä ja autenttisia elämyksiä. Suomen monipuolinen ja ammattitaitoisesti toteutettu ohjelmapalvelutoiminta, korkeatasoiset ja erikoiset majoituskohteet sekä henkilökohtainen vieraanvaraisuus luovat hyvät puitteet teeman onnistuneelle markkinoinnille.

Suomesta kestävän matkailun mallimaa

Kasvavat matkailijavirrat asettavat luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestävyyden yhä kovemmalle koetukselle. Kestävän kehityksen käytännöt pitää saada kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan, jotta matkailuteollisuuden tasapainoinen kehittyminen ja kannattava liiketoiminta on mahdollista tulevaisuudessakin. 4.0 -rahoituksella tähän tarjotaan apua ja työkaluja. Lisäksi kestävä kehitys nostetaan näkyvämpään rooliin myös kohdemarkkinoille kohdistuvissa toimenpiteissä ja Suomen markkinoinnissa maailmalla.

Seuraavat kaksi vuotta tulevat siis olemaan työntäyteisiä. Koko toimialalla on nyt näytön paikka. Mitä paremmin pystymme hyödyntämään Matkailu 4.0:n tarjoamat mahdollisuudet, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on saada matkailun edistämiseen käytettävissä olevat resurssit pysyvästi  lähemmäksi pohjoismaisten kilpakumppaniemme tasoa.

Tähän tähtäämme ja vähempään emme tyydy!

Kristiina Hietasaari
Director, Head of Product & Content