Tuorein kumulatiivinen tieto – Tammi-lokakuu

Ulkomaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 5,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta tammi-lokakuussa 2017, mikä oli 14,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Seuraavasta löytyvät kuluvana vuonna karttuneet yöpymiset ja saapumiset majoitusliikkeisiin asuinmaittain. Kuviosta käy ilmi yöpymisten määrän muutos lähtömaittain. Taulukossa näkyvät yöpymiset, saapumiset majoitusliikkeisiin, viipymä sekä ao. maan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Alasvetovalikoista saat näkyviin vastaavat tiedot valitsemallasi kohdealueella Suomessa.