Tuorein kumulatiivinen tieto – Tammi-elokuu 2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edelleen Suomen majoitusliikkeissä, 0,9 prosenttia viime vuodesta, ja heille tilastoitiin 4 757 400 yöpymisvuorokautta tammi-elokuussa 2018.

Seuraavasta löytyvät kuluvana vuonna karttuneet yöpymiset ja saapumiset majoitusliikkeisiin asuinmaittain. Kuviosta käy ilmi yöpymisten määrän muutos lähtömaittain. Taulukossa näkyvät yöpymiset, saapumiset majoitusliikkeisiin, viipymä sekä ao. maan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Alasvetovalikoista saat näkyviin vastaavat tiedot valitsemallasi kohdealueella Suomessa.