Tuorein kumulatiivinen tieto – Tammikuu 2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä 6,6 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin lähes 670 000 yöpymisvuorokautta tammikuussa 2018.

Seuraavasta löytyvät kuluvana vuonna karttuneet yöpymiset ja saapumiset majoitusliikkeisiin asuinmaittain. Kuviosta käy ilmi yöpymisten määrän muutos lähtömaittain. Taulukossa näkyvät yöpymiset, saapumiset majoitusliikkeisiin, viipymä sekä ao. maan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Alasvetovalikoista saat näkyviin vastaavat tiedot valitsemallasi kohdealueella Suomessa.