Anne Kalliomäki

GO-TASO

Muu lisäkoulutus Akatemiaan: Matkailuyritys erottuu ja myy tarinalla

Stooripuu – matkailuyrityksen tarinaidentiteetin tunnistaminen

Koulutuspäivässä yritykset tunnistavat omat tarinaelementtinsä Stooripuu-menetelmän avulla. Koko päivän koulutuksiin sisältyy myös   ydintarinan  1. versioiden kirjoittaminen. Tarinallistaminen on strategista muotoilua, jossa lähdetään johtamaan yrityksen toimintaa  tarinan   kautta. Tarinallistamalla matkailuyritys tuottaa parempia asiakaskokemuksia sekä erottuvampaa markkinointia.

Palvelukokemus – asiakkaan palvelupolku tarinaksi!

Koulutuspäivässä jokainen osallistuja keskittyy yhden palvelun tarinallistamiseen. Koulutuksessa voidaan tuunata jo olemassa oleva palvelu tarinallisempaan muotoon tai sitten kehittää täysin uusia palveluita. Hyödynnetään draaman kaari -työkalua ja luodaan tarinakokemus, joka maistuu, tuoksuu, kuuluu, näkyy ja tuntuu.

Molemmat koulutukset voidaan toteuttaa sekä ½ päivän että koko päivän toteutuksena.

 

Lisätiedot:

Anne on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun edelläkävijä Suomessa,  asiakkaita mm. Snowman World, Hullu Poro ja  Santa Claus Office.  Annen kirja Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka (2014 Talentum) palkittiin Hopeasulka-palkinnolla.

Tarinallistamisen koulutuspäivät voidaan laatia myös tietyn teeman ympärille esimerkiksi ruokamatkailu, luontomatkailu, sauna tai hyvinvointi. Myös alueellisen tarinaidentiteetin luominen alueen palveluiden kehittämisen tueksi on mahdollista. Kysy lisää!

Anne Kalliomäki
FM, tarinallistaja, kouluttaja
Tarinakone
anne@tarinakone.fi
Puh. 040 537 1939
www.tarinakone.fi

 

27.7.2018